js es6 export 和 export default的区别

js yekong 1185℃

export

export引入用{} 需要知道里面的名

var a = 'wanjunshijie'
var b = 'html'
var c = 'web'

export {
    name as a,
    cname as b,
    skill as c
}

import {name} from './temp'

export default

有个默认值不需要花括号,可以自定义引入后的名,不需要知道里面的名是什么

export default var a='wanjunshijie'
import ceshi from './temp'

console.log(ceshi)

喜欢 (0)